Spelar nu från vänster med oficiellt hcp

Idag blev jag varse att det saknar mening att spela ner mitt spelhandikapp från vänster till dagens. Det är då bättre att spela med det oficiella handikappet och försöka underskrida detsamma. Det blir då mycket större utmaning och morot, än om jag skulle spela ner mig steg för steg. Därför spelar jag nu med officiellt handikapp, både från höger och vänster. Troligen går sänkningen från dagens handikapp 10 och neråt, lite snabbare då?!